Trình đơn chính

CAN BAN GO TRAC

0 comments


1/Báo Giá Gỗ Trắc

(Gia FOB tại Hà Tiên KG)

Hiện nay chúng tôi có nguồn cung cấp gỗ trắc đỏ nhập khẩu từ Campuchia-Lao theo quy cách sau

STT

Quy cách

Số lượng hàng tháng(m3)Đơn giá FOB tại Hà Tiên

1

17-25 x 10cm x 1.8m-2m

150

13.000 usd/m3

2

26-35 x 10cm x 1.8m-2m

150

21.500usd/m3

3

36-45 x 10cm x 1.8m-2m

150

31.500usd/m3

- phương thức thanh toán: sau khi thỏa thuận về quy cách và giá,hai bên tiến hành ký hợp đồng mua bán:sau đó bên mua được đi xem hàng ở campuchia,chọn hàng và đặt cọc tại chổ 30% tổng giá trị hợp đồng.khi hàng về đến Hà Tiên , thi thanh toàn hết 70%tổng số tiến còn laị của hợp đồng.2/

Báo Giá Gỗ Trắc

(Gia FOB tại cảng cát lái HCM)

Hiện nay chúng tôi có nguồn cung cấp gỗ trắc đỏ nhập khẩu từ Campuchia theo quy cách sau:

A/Quy cách

STT

Quy cách

Số lượng hàng tháng(m3)Đơn giá FOB cảng Cát lái HCM

1

17-25 x 10cm x 1.8m-2m

200

13.500 usd/m3

2

26-35 x 10cm x 1.8m-2m

200

22000usd/m3

3

36-45 x 10cm x 1.8m-2m

200

32000usd/m3

B/phương thức thanh toán: sau khi thỏa thuận về quy cách và giá,hai bên tiến hành ký hợp đồng mua bán:

Bên mua mở chứng thư bảo lảnh ở ngân hàng 10% tổng giá trị của hợp đồng,bên bán mở đối ứng lại 5% của tổng số tiền 10% của bên mua.sao đó bên mua được xem hàng chon gỗ.khi hàng về tới cảng CÁT LÁI, thi bên mua phải thanh toán 100% tổng số tiền cuả hợp đồng.

Mọi chi tiết liên hệ số dt : 0908 893 518 TIẾN
-Liên hệ: nguyễnminh tuyến
-Địa chỉ:
-Điện thoại: 0908 893 518

Tags:mua ban go tracgia go traccan mua go trat, gia can ban go trac do, mua ban goc trac, go trac ha tien, cung cap go trac campuchia, Giagotrac,