Trình đơn chính

1280 cam sac may bao khong sac duoc» 113.189.55.179 T6 7 Th3 2014

1280 thay tat ca roi nhung van khong duoc lac thu cpu roi van not ok ai biet chi gium cai thaks


NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ:

  Đăng những bài tương tự về: "1280 cam sac may bao khong sac duoc":

  Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
   Allowed Style properties: color, font

  User Full HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
   Allowed Style properties: background, background-color, color, font, font-family, font-size, font-size-adjust, text-align, text-decoration, text-indent

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:sua sac 1280 bao khong sac duoc, 1280 sac khong duoc, xin giup nokia 1280 bao khong sac duoc, 1280 không sạc được, 1280 bao khong sat duoc, may x1 01 cam sac bao khong sac duoc,