Trình đơn chính

các mẫu thư ngỏ đẹpNHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ:

  Đăng những bài tương tự về: "các mẫu thư ngỏ đẹp":

  Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
   Allowed Style properties: color, font

  User Full HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <trfont> <ul>
   Allowed Style properties: background, background-color, color, font, font-family, font-size, font-size-adjust, text-align, text-decoration, text-indent

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Quyên góp xây dựng chùa Triều KhúcQuyên góp xây dựng chùa Triều Khúc
  Tags:thư ngỏ, các biểu mẫu thư ngỏ, mẫu thư ngỏ gửi khách hàng hay nhất và đẹp, mẫu lời ngỏ, mẫu thưu ngõ hay nhất,