Trình đơn chính

cách khắc chế đội hình trong top elevenNHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ:

  Đăng những bài tương tự về: "cách khắc chế đội hình trong top eleven":

  Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
   Allowed Style properties: color, font

  User Full HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
   Allowed Style properties: background, background-color, color, font, font-family, font-size, font-size-adjust, text-align, text-decoration, text-indent

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:khac che doi hinh cay thong trong top, khắc chế sơ đồ 5 4 1, cCh chinh doi hinh top, cách khắc chế sơ đồ 4 3 3, chong doi hinh trong top eleven, ĐỘI hình tuơng khắc topeleven, khac che doi hinh 4 1 3 2 top eleven, đội hình và cách khắc chế, cách không chế đội hình tóp eleven, khắc chế đội hình 4 3 3, cach khac che so do ky 1 va ky 2, cachs đánh bại đội hình 4 sao topeleven, doi hinh khac che 4312, khắc chế đội hình 4 1 3 1 1, các sơ đồ chiến thuật trong top eleven,