Trình đơn chính

cach lam thit ngong xao lanNHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ:

  Đăng những bài tương tự về: "cach lam thit ngong xao lan":

  Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
   Allowed Style properties: color, font

  User Full HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
   Allowed Style properties: background, background-color, color, font, font-family, font-size, font-size-adjust, text-align, text-decoration, text-indent

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:cach che bien thit ngong xao lanmua thit ngong quay o dau, lan thit ngong ngon, cach che bien bo xao lan, cach xao thit xao lan, che bien mon thit ngong, cachnaungongxaolan, thitngong, che bien thit ngongcáchlamllan, cach lam mon xao thit lan, cach lam mon thit xao lan, thit xao ban, cach lam va che bien thit ngong, thit ngong