Trình đơn chính

thiep sinh nhat mau file corelNHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ:

  Đăng những bài tương tự về: "thiep sinh nhat mau file corel":

  Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
   Allowed Style properties: color, font

  User Full HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <trfont> <ul>
   Allowed Style properties: background, background-color, color, font, font-family, font-size, font-size-adjust, text-align, text-decoration, text-indent

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  cardMI.pngcardMI.png
  cardVNN.pngcardVNN.png
  card-lyly.pngcard-lyly.png
  370928991104291.jpg370928991104291.jpg
  cardPKH.pngcardPKH.png
  cardHN.pngcardHN.png
  Tags:DVD BỘ DỮ LIỆU THIỆP CƯỚI f***, thiep sinh nhat vector,